Op het aanvragen van een gratis scan zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

Algemeen

 1. Een persoonlijke scan van de opgegeven website is kosteloos en vrijblijvend.
 2. La Dicha streeft ernaar binnen 14 dagen de scan te voltooien. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan wordt de opdrachtgever hiervan tijdig op de hoogte gesteld, waarna een andere termijn kan worden opgegeven.
 3. La Dicha behoudt zich het recht voor bepaalde websites uit te sluiten van de scan.
 4. Aan het aanvragen van een scan kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

 1. De scan zal aan de front-end van de website plaatsvinden, waar ook bezoekers de website betreden. Er is geen toegang nodig tot de back-end en/of overige gegevens van de opdrachtgever.
 2. Indien onbedoeld-onbeschermde* content wordt gevonden wordt deze opgeslagen op de computers van La Dicha om zo een overzicht aan de opdrachtgever te kunnen verstrekken.
 3. Gevonden content wordt nimmer aan derden doorgegeven en/of doorverkocht.
 4. Op deze voorwaarden is het privacybeleid van toepassing. Lees dit beleid door om te weten hoe La Dicha met jouw gegevens omgaat.

Disclaimer

 1. De scan is een tool om globaal te zien of er bepaalde content ongewenst zichtbaar is en geeft geen 100% dekking van te beoordelen online content. Het niet vinden van onbedoeld-onbeschermde content is dan ook geen garantie dat er ook daadwerkelijk geen onbeschermde content is.
 2. Indien er onbedoeld-onbeschermde content wordt gevonden wordt dit in een overzicht aan de opdrachtgever verstrekt. Hoewel de scan met zorg wordt uitgevoerd, is dit overzicht niet gegarandeerd compleet, dat wil zeggen dat er mogelijk nog andere onbeschermde content is die niet in de scan naar voren is gekomen.
 3. Aan het verstrekte overzicht kunnen geen rechten worden ontleend. Er wordt geen inhoudelijke informatie verstrekt over welke content op welke wijze werd gevonden. Indien gewenst kan de opdrachtgever de gevonden problemen door La Dicha te laten verhelpen. Samen met het overzicht wordt een vrijblijvende offerte meegestuurd.

 


 

* Onbedoeld-onbeschermde content wil zeggen:
Inhoud die de opdrachtgever expliciet heeft voorbehouden aan een specifieke doelgroep en die per abuis publiekelijk zichtbaar blijkt te zijn (bijvoorbeeld: online cursusmodules, e-books, videotrainingen, PDF’s etc.).