Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving door La Dicha worden doorgevoerd. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Deze privacyverklaring is van toepassing op de informatie, diensten en producten van La Dicha (o.a. aangeboden via www.ladicha.nl), waarvoor bepaalde (persoons)gegevens kunnen worden verzameld, opgeslagen en gebruikt.

Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens

Bij zowel het on- als offline doen van een aanvraag/verzoek/inschrijving, het plaatsen van een bestelling of het aangaan van een overeenkomst worden je persoonsgegevens verwerkt.

Ook wanneer je een gewone e-mail aan La Dicha stuurt, worden de gegevens die daarin worden meegestuurd opgeslagen en verwerkt.

La Dicha kan één of meerdere van de volgende gegevens verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer
 • KvK-nummer
 • Btw-id
 • Domeinnaam/-namen
 • IP-adres
 • Inhoud van je website
 • Inloggegevens van je website, e-mail, eventuele database en FTP
 • Op verzoek verstrekte inloggegevens van je huidige provider(s)

Daarnaast is het goed om te weten dat La Dicha in de rol van jouw vaste webmaster toegang kan hebben tot de volgende vertrouwelijke informatie:

 • De e-mail accounts gekoppeld aan het hostingpakket
 • Indien van toepassing de in WordPress opgeslagen persoonsgegevens van jouw klanten
 • Bij gebruik van een online betaalmodule: betalingstransacties

Uiteraard spreekt het voor zich dat La Dicha hier uiterst discreet mee omgaat en zich hier geen toegang tot verschaft tenzij dit nadrukkelijk noodzakelijk is voor het correct uitvoeren van de overeenkomst.

Mogelijke doeleinden van het verwerken van deze gegevens

 1. Om op jouw verzoek telefonisch en/of per e-mail contact met je op te kunnen nemen
 2. Om een afgenomen dienst of aankoop correct uit te voeren
 3. Om een afgenomen dienst of aankoop te factureren
 4. Om aan de wettelijke administratieve bewaarplicht te voldoen in geval van betaalde diensten of aankopen

Rechtsgronden

De hierboven genoemde doeleinden zijn gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

 • Toestemming
 • Uitvoering van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting

Bewaartermijn

La Dicha bewaart je gegevens slechts zolang als nodig is voor het uitvoeren van het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld. In geval van aankopen of betaalde diensten is de wettelijke bewaartermijn 7 jaar t.b.v. een correcte boekhouding.

Delen met derde partijen

La Dicha verkoopt je gegevens niet aan derden en zal geen persoonlijke gegevens doorgeven t.b.v. marketingdoeleinden van derden.

Wel verstrekt La Dicha bepaalde persoonsgegevens aan derden indien dit logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van een dienst en/of bestelling (bijvoorbeeld om een betaalmodule op je website te koppelen met iDEAL) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Daarnaast hebben enkele leveranciers van La Dicha toegang tot bepaalde gegevens, doordat zij betrokken zijn bij de opslag of verwerking van deze gegevens:

 • Hostingproviders – opslag, back-up en e-mail (servers in Nederland)
 • Instantie voor betaaltransacties zoals iDEAL (servers in Nederland)
 • Providers voor webservices (servers buiten Nederland)

Waar wettelijk vereist heeft La Dicha met bovengenoemde partijen een zogenaamde verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin afspraken staan over zaken als beveiliging, geheimhouding en aansprakelijkheid.

Indien je een domeinnaam registreert, worden je persoonsgegevens doorgeven aan de hostingprovider die ze op hun beurt doorgeeft aan de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Nederland). Deze laatste neemt bepaalde gegevens (zoals naam en e-mailadres) op in een openbaar register. Via dit register kan iedereen inzien wie de houder van een bepaalde domeinnaam is. Welke gegevens er precies worden opgenomen, is afhankelijk van de gekozen extensie (bijvoorbeeld .nl of .com). La Dicha heeft geen invloed op welke gegevens op welke wijze door deze partijen worden verwerkt.

Beveiliging

De website van La Dicha is voorzien van een SSL certificaat om zo een beveiligde verbinding tot stand te brengen. Dit betekent dat gegevens die je bijvoorbeeld bij een formulier invult, versleuteld worden verzonden.

Cookies

De website van La Dicha maakt geen gebruik van cookies. Simpel.

Links

Op de website van La Dicha kunnen verwijzingen naar andere websites voorkomen (links), in de vorm van tekst, video of een afbeelding. Door op een link te klikken word je doorverwezen naar een website van een derde partij. Lees diens privacyverklaring om jezelf te informeren over hun privacybeleid. La Dicha is niet verantwoordelijk voor het desbetreffende beleid.

Gegevens inzien of verwijderen

Verleende toestemming voor het opslaan en gebruiken van je gegevens kun je te allen tijde weer intrekken. Je hebt het recht om je gegevens in te zien, aan te passen en/of te laten verwijderen. Hiertoe kun je een e-mail sturen naar info@ladicha.nl. La Dicha zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen één maand, op je verzoek reageren.

Vragen en klachten

Indien je een vraag of klacht hebt over de verzameling en/of verwerking van je gegevens door La Dicha, neem dan contact op via info@ladicha.nl. Bij klachten kun je je ook wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

La Dicha wordt beheerd door Tamara Tervooren en is bereikbaar via:

Kvk: 16088478

 

Laatste wijziging: 23 mei 2018